Kampung Punang | 浦南甘榜

如果你渴望品尝熏鱼(Ikan Tahai),你可以从老越出发行12公里,就可抵达马来乡村浦南甘榜(Kampung Punang)。

地址:
Lawas, Limbang

Website: http://www.punang.com/

到达那里

Mini bus from bus station, RM4.
大自然与野生动物
林梦